Kam umiestniť tepelné čerpadlo? Neskôr by vás mohol dobehnúť hluk

Kam umiestniť tepelné čerpadlo? Neskôr by vás mohol dobehnúť hluk

Hlučnosť tepelných čerpadiel sa s novšími technológiami znižuje (tichšie kompresory), ale také lacné TČ môže stále produkovať hluk okolo 50-60 decibelov. To je síce bezpečná úroveň (nepoškodzuje sluch), ale zároveň je to aj počuť. Je to úroveň hluku, akú vydáva rušná ulica alebo rozhovor ľudí.

A teraz pozor: tepelné čerpadlo vás môže rušiť aj vibráciami. Najmä ak ho umiestnite na strechu. Letmý pohľad na fóra nám ukáže, že tento problém má veľa vlastníkov – a uvedomili si to, až keď bolo všetko hotové. Vibrácie sa síce môžu znižovať niektorými technikami (napríklad silentblokmi, čiže pružnými podložkami), ale nie vždy je to účinné. Treba jednoducho rozmýšľať o umiestnení TČ dopredu.

Umiestnenie na stenu by vám mohlo spôsobiť problémy. Za najlepší variant sa považuje umiestniť vonkajšie TČ na zem a na betónový podklad. Môže byť odpružený rôznymi materiálmi, hlavne čerpadlo musí byť stabilné a mimo akúkoľvek manipuláciu. Nestavajte ho blízko chodníkov, alebo tam, kde sa niečo robí – nie je dobré, ak by do prístroja čas od času niečo hrklo.

S vnútornu jednotkou nemáme veľký priestor na manévrovanie – v menších domov a bungalovoch bývajú technické miestnosti (alebo trebárs kúpeľne) fixne umiestnené architektom. Pri umiestňovaní vonkajšej jednotky by sme mali byť do úvahy:

  1. Susedov. Jednotka TČ, ktorá vydáva hluk, by nemala byť nalepená na susedovom plote, môže to vyústiť do susedských nezhôd. Ideálne je, ak máte medzi pozemkami vysoký plot. Myslite však aj na spálne vo svojom dome.

  2. Vietor. Jednotku umiestňujeme na náveternú stranu stavby, poprípade ju chránime nejakou stenou. Čerpadlo by malo byť chránené (aspoň sčasti) aj pred dažďom, snehom, priamym letným slnkom a podobne. Ohniská, cesty s premávkou… to všetko by nemalo pri TČ čo hľadať. Je možné ho dať pod stromy, ale nie také, kde padajú konáre – určite to dobre poznáte.

  3. Vzdušný priestor okolo zároveň musí byť väčší a dobre prístupný (to isté platí aj keď čerpáme teplo z vody alebo zeme). TČ musí byť dobre prístupné v prípade neskorších kontrol a servisu.

Write Comment

Najpredávanejšie