Fotovoltika

Montujeme zelenú techniku

Montujeme solárne panely
08:00 - 17:00 v pracovné dni

Fotovoltika je čistá a obnoviteľná forma energie, ktorá môže pomôcť znížiť našu závislosť od fosílnych palív. Fotovoltické systémy sú tiež relatívne lacné na inštaláciu a prevádzku – pri vhodných podmienkach. Spýtajte sa na nás detaily ohľadom montáže alebo pomoci so získaním štátnej dotácie! Fotovoltická elektráreň = FVE.

 • Čistá a obnoviteľná energia
 • Jednoduchá prevádzka
 • Poradenstvo ohľadom dotácií
 • Montáž systému a zaučenie 

Výpočet ceny závisí na vašich parametroch

Ak zbierate viac cenových ponúk,skúste nám čo najlepšie opísať technické parametre vašej domácnosti:

 • Je váš domov novostavba aleb rekonštrukcia?
 • Akú máte strechu? Aký uhol má vaša šikmá strecha?
 • Aká je jej plocha v metroch štvorcových?,
 • Akým smerom je vaša strecha orietovaná?
 • Aký je vek vašej stavby? Aká je jej výška a stav?
 • Kde sa nachádzate?

Fotovoltika je proces priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Tento proces využíva fotoelektrický jav, pri ktorom dopadaním fotónov na polovodičový materiál dochádza k uvoľňovaniu voľných elektrónov. Preto sa fotovoltické sústavy nazývajú Vlastná domáca elektráreň.

Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že solárne panely konvertujú slnečné svetlo na elektrickú energiu, zatiaľ čo kolektory konvertujú slnečné svetlo na teplo. Panely vyrábajú elektrickú energiu, kolektory zohrievajú vodu, ktorá sa môže používať úžitkovo alebo na kúrenie.

Máte na to právo. Ale musíte aj spĺňať viac podmienok, byť pripojený do siete, vyrábať istý výkon, mať dohodu s distribútorom – je to trochu komplikovanejšie na tento krátky text.

Opäť otázka na dlhšiu odpoveď. Efektivita – čiže znižovanie vašich účtov za energiu závisí od veľa faktorov. Ak zisťujete, či môžete prevádzkovať celú domácnosť len vlastnou FVE, bez prípojky k elektrárni, je to síce možné, ale opäť, potrebujete splniť viac podmienok, a možno budete musieť obmedziť svoje pohodlie v domácnosti. Väčšina užívateľských FVE sa kombinuje s energiou z elektrární, predsa len, v noci alebo v zime sú FVE neefektívne.

On-grid fotovoltický systém je pripojený k verejnej elektrickej sieti. To znamená, že systém môže dodávať energiu do siete, keď ju vyprodukuje, a môže čerpať energiu zo siete, keď ju nevyprodukuje. Off-grid fotovoltický systém nie je pripojený k verejnej elektrickej sieti. To znamená, že systém musí byť schopný skladovať energiu, aby mohol pokryť spotrebu energie aj v noci alebo v prípade výpadku siete. Preto existujú aj hybridné systémy. Musíte pamätať aj na to, aké máte povinnosti vyplývajúce zo zákona.

 Optimálna orientácia solárnych panelov je na juh-juhozápad, s uhlom sklonu medzi 20 a 40 stupňami. Za predpokladu, že vaša domácnosť spotrebúva najviac energie v poobedňajších hodinách.

Watt Peak (Wp) je jednotka výkonu, ktorá sa používa na meranie výkonu fotovoltických panelov. Watt Peak je definovaný ako maximálny výkon, ktorý môže fotovoltický panel vygenerovať pri štandardných podmienkach testovania. Čiže 1 Wp dosiahnete ak je:

Slnečné žiarenie: 1000 W/m², Teplota okolia: 25 °C, Orientácia panelu na juhovýchod a sklon 30 stupňov. 

Na 1 kWp potrebujete asi 8 metrov štvorcových panelov.

 • Sklon: 30 stupňov

Zjednodušene: väčšinou sa uvádza 20 rokov. Výkon panelu časom pozvoľna klesá. Typická strata je 0,5 až 1 percento ročne. Niektorí výrobcovia môžu napr. uvádzať, že ich panely vydržia 30 rokov, ale budú drahšie a možno vyžadovať istú optimalizáciu.

Svoje zariadenie, samozrejme, z času na čas skontrolujete. Porovnáte vyrobené čísla s dokumentáciou. Dohliadate na údržbu striedača a batérií, sem-tam ich môžete vyčistiť, rovnako ako aj samotné panely.

Ak máte riadne certifikovaný systém, ktorý je odborne pripojený – tak áno.

Ak máte kvalitnú FVE, prevádzkovanú s rozumom a ohľadom na vaše podmienky, neminiete peniaze na veľmi drahé batérie, tak by sa vám náklady mohli vrátiť po cca 5-8 rokoch. Čiže po zrátaní prevádzkových a investičných nákladoch zistíte, že iba čistým odberom od elektrární, by ste zaplatili viac.

HORE