Solárne panely

Montujeme zelenú techniku
Práca na solárnom paneli

Vhodný solárny systém v domácnosti ušetrí 40 až 70 percent nákladov na ohrev teplej vody. Solárnou termikou dramaticky zmodernizujete domácnosť – navyše na zelenú obnoviteľnú energiu môžete dostať dotáciu z projektu Zelená domácnostiam. Typická solárna zostava pozostáva z dvoch plochých panelov a zásobníkového ohrievača – prvky je možné prispôsobiť veľkosti a potrebám vašej domácnosti.

Solárne panely vyrábajú elektrinu, zatiaľ čo solárne kolektory vyrábajú teplo (najčastejšie na ohrev vody, čo je výhodné pri kúrení a iných činnostiach v domácnosti.

Solárna energia je pre každého, lebo žiadna spoločnosť ani vláda nemôžu vlastniť slnko.

Ako to funguje?

Solárne panely sú vyrobené z polovodičových materiálov, ako je kremík. Keď na tieto materiály dopadá slnečné svetlo, uvoľňujú elektróny, ktoré môžu vytvárať elektrický prúd. Solárne panely sa môžu použiť na výrobu elektriny pre domácnosti či podniky. Technológia sa postupom času zlepšuje a je podporovaná dotáciami z EÚ či od vlády.

Monokryštalické solárne panely sú vyrobené z jedného kryštalického kremíkového ingotu. Majú najvyššiu účinnosť zo všetkých typov solárnych panelov, ale sú tiež najdrahšie. Cena je adekvátna ich modernosti.
Polykryštalické solárne panely sú vyrobené z mnohých malých kryštálov kremíka. Majú nižšiu účinnosť ako monokryštalické panely, ale sú lacnejšie.
Tenkovrstvové solárne panely sú vyrobené z tenkých vrstiev polovodičových materiálov, ako je kremík, amorfný kremík alebo indium-gallium-zinok-fosfid. Majú najnižšiu účinnosť zo všetkých typov solárnych panelov, ale sú najlacnejšie a najľahšie.

Solárne kolektory sú vyrobené z kovových alebo plastových rúrok alebo vaní, ktoré sú pokryté absorpčným materiálom. Keď na tento materiál dopadá slnečné svetlo, absorbuje jeho teplo a prenáša ho do vody alebo inej teplonosnej látky. Solárne kolektory sa môžu použiť na ohrev vody pre domácnosti, bazény alebo priemyselné aplikácie.

HORE