Tepelné čerpadlá

Montujeme zelenú techniku
Tepelné čerpadlo v domácnosti

Systém, ktorý využíva výmenu tepla zo zeme či vonkajšieho vzduchu (niektoré tepelné čerpadlá pracujú aj so slnečnou energiou a spodnou vodou). Tepelné čerpadlo znižuje emisie CO2 a míňanie fosílnych palív – je možné na neho požiadať o dotáciu z projektu Zelená domácnostiam. Tepelné čerpadlo vám namontujeme do novostavby alebo existujúcej stavby – a poradíme vám ako najlepšie prispôsobiť jeho prevádzku ročnej dobe a vašim potrebám.

Montáže tepelných čerpadiel sú momentálne trendom a vykonávame ich veľmi často! Neváhajte sa nás spýtať na detaily, ak myslíte, že práve tento spôsob vykurovania je pre vašu domácnosť ideálny.

Tepelné čerpadlá poskytujú domácnosti komfort za zlomok elektrickej energie, ktoré by spotrebovalo iné zariadenie.

Na prevádzku tepelného čerpadla potrebujete splniť niekoľko podmienok

  • Mať prístup k vonkajšiemu vzduchu alebo vode s dostatočne vysokou teplotou. Tepelné čerpadlo pracuje na princípe premeny tepla z jedného média na druhé. Ak je teplota vonkajšieho vzduchu alebo vody príliš nízka, tepelné čerpadlo nemusí byť schopné zabezpečiť dostatočný výkon na vykurovanie vašej domácnosti. Dobrá správa je, že na väčšine územia Slovenska s týmto nie je problém.
  • Mať odizolovanú domácnosť. Tepelné čerpadlo je najúčinnejšie v dobre izolovaných domácnostiach. Ak je vaša domácnosť zle izolovaná, tepelné čerpadlo bude neefektívne a nemusí splniť vaše očakávania.
  • Byť ochotní investovať do počiatočných nákladov na inštaláciu. Tepelné čerpadlá sú drahšie ako tradičné spôsoby kúrenia, ako sú plynové alebo elektrické kotly. V priebehu času sa môžu tieto počiatočné náklady vrátiť vďaka nižším nákladom na prevádzku. A ešte: môžete si počkať na vyhlásenie nejakého kola dotácií, či už Zelená domácnostiam alebo Obnova starších domovov.

Aké sú základné typy tepelných čerpadiel?

Vzduch-vzduch: využíva teplo z vonkajšieho vzduchu na vykurovanie alebo chladenie interiéru. Sú menej drahé ako tepelné vzduch-voda, ale sú menej účinné v chladnejšom podnebí.
Vzduch-voda: využíva teplo z vonkajšieho vzduchu na ohrev vody, ktorá sa potom používa na vykurovanie interiéru. Sú účinnejšie ako tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, ale sú aj drahšie. Na Slovensku zrejme ide o najčastejší typ.
Voda-voda: využíva teplo zo zemskej vody alebo spodnej vody na vykurovanie alebo chladenie interiéru. Sú veľmi účinné, ale vyžadujú si veľký pozemok alebo prístup k spodnej vode. Poprípade aj k jazeru – čerpadlo, ktoré postavil Aurel Stodola vo Švajčiarsku dodnes vykuruje radnicu z neďalekého jazera.
Zem-voda: využíva teplo zo zeme na vykurovanie alebo chladenie interiéru. Sú veľmi účinné a nevyžadujú si veľký pozemok.

HORE