Fotovoltika: malý slovník základných pojmov

Montujeme zelenú techniku
Fotovoltaický panel

Fotovoltaika alebo fotovoltika? Spisovne to druhé – fotovoltika. Ale je to forma tlačená Jazykovedným ústavom. Väčšina Slovákov volí prvý termín, lebo sa im lepšie vyslovuje. Aj hľadania v Googli to dokazujú.

Fotovoltický alebo solárny panel? Fotovoltický panel vyrába elektrickú energiu, solárny vyrába teplo na ohrev vody (úžitkovej alebo na kúrenie). V skutočnosti sa ale slovo solárny môže používať všeobecne a zamieňať s fotovoltikou, pretože ide o 100% slnečnú technológiu.

Veľkosť panelu (modulu). Je rôzna a závisí od výrobcu. Bežné domáce panely majú rozmery často 196×99 cm (72 článkov)  alebo 164×99 cm (60 článkov).  Hmotnosť je rôzna, väčšinou medzi 1,5 až 25 kilogramami.

Fotovoltický článok. Základná jednotka na paneli (onen „obdĺžnik“). Existujú monokryštalické, polykryštalické, tenkovrstvové – líšia sa efektivitou, ktorá sa pohybuje väčšinou medzi 11 až 19 percentami.

Materiál. Rám panelu býva z hliníka alebo duralu. Predné ochranné sklo je z kaleného skla (nepoškodí sa pri krupobití). Zadný kryt býva z plastu, ale niekedy aj zo skla. Kryštalické články sú vložené medzi dve vrstvy laminačnej folie (často EVA), tenkovrstvové články majú iba jednu vrstvu. Panel sa pripája do obvodu s junction boxom alebo mikrostriedačom.

Wp (kWp, MWp) – Wattpeak. Hlavná meracia jednotka výkonu. Ideálny  výkon v letný deň, keď svetlo dopadá na panel pod pravým uhlom. U nás cca 8 hodín v letných dňoch. Monokryštalický modul VITOVOLT 300, ktorý nájdete v našej ponuke, ponúka výkon 370 Wp. MPP = maximum power point, najlepší možný výkon v pomyselnom grafe denných výkonov.

Inventor. Tiež menič alebo striedač. Zjednodušene prevádza napätie z článkov na napätie a podmienky našej klasickej elektrickej siete. Inventory môžu obsahovať transformátory na znižovanie napätia a môžu byť veľmi často napojené na verejnú rozvodnú sieť (u nás najčastejšie riešenie – v takom prípade menič prúdu funguje iba keď je na danú sieť naozaj zapojený).

Ostrovný systém. Ak nie ste pripojený na verejnú sieť, máte Ostrovný (autonómny) systém. Je to praktické napríklad na chalupe v lese, v záhradnom domčeku a podobne. Takýto systém predstavuje úplnu nezávislosť, ale problém v noci, v zime, so skladovaním energie a pod. Takže pravdepodobne budete potrebovať záložné riešenie, napr. benzínový generátor. A tiež nižšie napätie výkonu, takže nie každý elektrický spotrebič vám bude fugnovať.

Optimizer. Je zariadenie, ktoré umožňuje zapojiť do seba panely s rôznym výkonom, sklonom, tienením a podobne.

Share
HORE