Slnečná energia

Montujeme zelenú techniku
Slnečná energia

Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a blahobyt. Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť a obnovovať. Prispieť k ochrane môžeme už od výstavby nášho domova a to napríklad tým, že získavame energiu zo slnečného žiarenia pomocou fotovoltaických panelov.

Čo je to fotovoltaika

Ide o systém, ktorý zo slnečného svetla premení  energiu na takú, ktorou môžeme zásobovať domácnosť. Základnou časťou fotovoltaického systému sú fotovoltaické panely. Ide o niekoľko vzájomne prepojených panelov umiestnených na streche budovy. Dôležitou súčasťou tohto systému je menič. Je to prístroj,  ktorý prostredníctvom niekoľkých káblov napojených na fotovoltaické panely mení jednosmerný prúd, ktorý získava z panelov.  Panel vyrába jednosmerný prúd a napätie 12, 24, 48V. Toto sa potom využíva na napájanie spotrebičov 12, 24, 48V, alebo sa pemení na 220V/50Hz pomocou meniča. Ktoré spotrebiče budú z fotovoltaiky napájané je  len na Vás.

Druhy fotovoltaických elektrární :

Ostrovný systém

  • Využíva sa hlavne v budovách kde nie je zavedená elektrina vôbec.
  • Tento systém využíva nízko kapacitné batérie, kde sa energia hromadí a odkiaľ ju následne spotrebiteľ čerpá.
  • Zvládne  zásobovať energiou len malé spotrebiče.
  •  Tento systém využívajú najmä záhradnícke chaty.

Sieťový systém  

  • Využívaný v rodinných domoch.
  • Dokáže zabezpečiť energiu pre spotrebiče v domácnosti.
  • Je možné ho doplniť o riadenie prebytkov. To znamená, že ak je slnečný deň a všetky spotrebiče majú dostatok energie, nadbytočná energia je smerovaná do bojlera, kde vyhreje teplú úžitkovú vodu na požadovanú teplotu, prípadne do klimatizácie či tepelného čerpadla. Ak systém aj tak vyrába viac energie, ako ste schopní spotrebovať, táto energia smeruje do verejnej siete.

Hybridný systém

  • Tento systém je podobný ako sieťový systém,  avšak tento je doplnený o veľkokapacitné batérie.
  • Funguje ako záložný zdroj energie.
  • Domácnosť zásobuje elektrinou aj v noci, v zlom počasí alebo pri výpadku prúdu.

Fotovoltaické panely sú ideálnym riešením pre tých, ktorým záleží na úsporách a zároveň na životnom prostredí. Pomocou takéhoto systému môžete vyrábať elektrinu, ktorú potom samy spotrebujete prípadne predáte do siete distribútorovi elektriny. Panely je možné skombinovať s inými zariadeniami na čerpanie obnoviteľných zdrojov energie, akými sú napríklad solárne panely, tepelné čerpadlá, rekuperácie vzduchu a iné. Fotovoltaika ako taká má veľké možnosti využitia, dá sa využívať aj na ohrev teplej vody pomocou elektrickej špirály.

Share
HORE