V októbri začne štát preplácať až 95 percent nákladov na obnovu domov

Montujeme zelenú techniku
Preplácanie nákladov na domy

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spúšťa Plán obnovy a odolnosti SR.

Nemýliť si s projektom Zelená domácnosť – ide o iný projekt. Časť projektu bude určená pre domácnosti s postihnutými deťmi alebo viac ako štyrmi deťmi. Hlavná časť pomoci bude smerovať pre všetky domácnosti, ktoré sú staršie ako z roku 2013 a spĺňajú ďalšie podmienky.

Na výzvu treba zareagovať čím skôr – predpokladá sa, že sa pomoc ujde iba 4 tisíckam domácností. Projekt je určený rodinným domom na území Slovenska s listom vlastníctva a nie viac ako tromi bytovými jednotkami (inak by šlo o bytový dom).

Obnova domu musí dokázateľne zvýšiť energetickú efektívnosť domu – podľa toho sa vypočíta výška dotácie, ktorá môže byť až 19 tisíc euro (horná hranica). Pri sociálnej pomoci deťom (s postihnutím), môže štát preplatiť až 95 percetnt nákladov a energetická úspora nemusí byť až taká vysoká ako pri bežných domácnostiach. Štát plánuje minúť ročne 150 miliónov eur na túto pomoc.

Kde podať žiadosť?

– Na stránke Obnova rodinných domov (obnovdom.sk)

– Osobne v podatelni SAŽP

– Cez schránku slovensko.sk

Ministerstvo životného prostredia stanovuje ďalšie podmienky:

– Občianstvo EÚ a trvalý pobyt na adrese sú samozrejmosťou. Žiadateľ nesmie byť súdený na finančné trestné činy (je potrebný čerstvý výpis z registra trestov) a nesmie mať nedoplatky v poisťovniach.

– Musíte mať potvrdenie, že máte riadny bankový účet (kde vám štát zašle dotáciu).

– Je treba predložiť dokument o kolaudácii, kde je uvedené, že dom nie je novší ako z roku 2013.

– Potrebný je dokument, kde sa preukáže zlepšenie energetickej efektívnosti stavby.

– V dome sa nesmie podnikať na viac ako 10 percentách plochy.

– Pred začiatkom rekonštrukcie musí stavbe vystaviť energetický certifikát odborník, ktorý má na to oprávnenie.

– Žiadosť podáva hlavný žiadateľ a ostatní spoluvlastníci ho musia odsúhlasiť / splnomocniť. Je potrebné notárske overenie.

– Je treba informovať Stavebný úrad (poslaním kópie projektu sa ohlási drobná stavba).

– Dotácie sa nebudú týkať kotlov na biomasu či spaľovanie fosílných palív, avšak bude možné získať príspevok na plynový kondenzačný kotol, ak sa presne splnia dané podmienky.

– Ak nemáte k dispozícii peniaze, SAŽP spolupracuje s niekoľkými bankami, ktoré vám môžu poskytnúť úver.

Väčšina majiteľov domov sa bude musieť obrátiť na odborníkov – pri chýbajúcich alebo zle vyplnených žiadostiach nebudete vyradení z poradovníka, ale budete vyzvaní o doplnenie údajov.

Výzvy budú otvorené do do februára 2023. Obnova domov bude pokračovať do roku 2026 novými výzvami.

Share
HORE